Kompetencje kluczowe 2023/2024

Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, nabytych m.in. w procesie edukacji, pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i społecznym, sprzyja integracji, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, OSOBISTYCH, SPOŁECZNYCH, W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z RPW zostaną przeprowadzone:

lekcje interdyscyplinarne:
– język polski z muzyką – 5c, prowadzące: Barbara Sielakow, Ewa Bednarz

lekcje otwarte:
KONSPEKT 1

uroczystości szkolne:
Scenariusz uroczystości z okazji 11 listopada
kiermasz świąteczny

zajęcia w ramach programu Laboratorium Przyszłości

zajęcia świetlicowe:
Ślonsko Barbórka
Kim jest Święty Mikołaj

spacer edukacyjny:
1. Obszar obserwacji: Edukacja wczesnoszkolna Cykl tematyczny „Jem to, co zdrowe” – w klasie 2c. Obserwujący: Bogumiła Stanisz, Sonia Hartman – 17.10.2023r.
2. Obszar obserwacji: Edukacja wczesnoszkolna Cykl tematyczny „Misja dom – segregacja śmieci i recykling. Realizacja zadań programu edukacyjno – ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”  – w klasie 2c. Podczas zajęć rozwijano kompetencje językowe, społeczne oraz cyfrowe. Obserwujący: Bernadeta Boduszek – Zybała, Sonia Hartman – 23.02.2024r.

innowacje pedagogiczne

projekty edukacyjne:
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Z kulturą mi do twarzy

Kompetencje kluczowe 2022/2023
Kompetencje kluczowe 2021/2022