Dla Rodziców

Procedury Covid

Organizacja roku szkolnego

Harmonogram spotkań z rodzicami

Plan lekcji

Wymagania edukacyjne

Wychowanie do życia w rodzinie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapia

Projekty, programy, innowacje

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Rekrutacja do klas I w SP10

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

*Numer konta do wpłat za obiady: 68 1050 1230 1000 0023 5318 8986 *

ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY:
PAŹDZIERNIK 20 DNI X 5,5 ZŁ = 110,00 ZŁ PŁATNE DO 10.10.2021
LISTOPAD       19 DNI X5,5 ZŁ = 104,50 ZŁ PŁATNE DO 10.11.2021
GRUDZIEŃ     16 DNI X 5,50 ZŁ = 88,00 ZŁ PŁATNE DO 07.12.2021

W celu uzyskania zwrotu (odpisu) za posiłki spowodowane  nieobecnością dzieci w szkole należy poinformować o tym fakcie szkołę telefonicznie na nr 32 231 88 61 wew.28 lub e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu w danym dniu do godziny 8.30. Po tej godzinie odpisy/zwroty naliczane będą od dnia następnego.