Dla Rodziców

Organizacja roku szkolnego

Harmonogram spotkań z rodzicami

Wychowawcy klas

Dziennik elektroniczny – pierwsze logowanie

Plan lekcji

Podręczniki

Wymagania edukacyjne

Wychowanie do życia w rodzinie

Projekty, programy, innowacje

UMOWA PRZEKAZANIA LAPTOPA UCZNIOM KLAS CZWARTYCH

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Rekrutacja do klas I w SP10

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI


Obiady

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

KWIECIEŃ 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł
MAJ 15 dni x 7,00 zł = 105,00 zł
CZERWIEC 14 dni x 7,00 zł = 98,00 zł

PŁATNOŚĆ DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO :
63 1160 2202 0000 0005 0809 2848

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

W celu uzyskania zwrotu (odpisu) za posiłki spowodowane  nieobecnością dzieci w szkole należy poinformować o tym fakcie szkołę telefonicznie na nr 32 231 88 61 wew.28 lub e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu w danym dniu do godziny 8.30. Po tej godzinie odpisy/zwroty naliczane będą od dnia następnego. 


Jeśli potrzebujesz pomocy…

Telefony wsparcia:

800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

  • Konsultacje w języku angielskim: poniedziałki 18:00 – 22:00
  • Konsultacje w języku rosyjskim: wtorki 18:00 – 22:00

22 484 88 04 – telefon zaufania dla młodych osób prowadzony przez Fundację ITAKA, czynny w pon. – sb. 11:00 – 21:00

800 120 226  – Policyjny Telefon Zaufania

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynny pon. – pt. 12:00 – 15:00