Świetlica i stołówka

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 7.00 – 17.00

    • Karty zapisu są dostępne w świetlicy szkolnej, sekretariacie ZSP nr 7  oraz na stronie internetowej ZSP nr 7.
    • Przed zapisaniem dziecka prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej (dostępne na stronie internetowej).
    • Wypełnione karty prosimy oddawać wychowawcom świetlicy lub w sekretariacie ZSP nr 7.
    • Rodzic, który wyraża potrzebę kontynuacji korzystania swojego dziecka ze świetlicy szkolnej, jest zobowiązany ponownie złożyć kartę zapisu na następny rok szkolny.
  • Przypominamy, iż samo pobranie karty nie oznacza zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ doc

OBIADY
Konto do wpłat za obiady: 63 1160 2202 0000 0005 0809 2848

Koszt jednego obiadu od 1 września 2023 r. wynosi 7,00 zł.

 

ZWROTY ZA OBIADY:

W celu uzyskania zwrotu (odpisu) za posiłki spowodowane nieobecnością dzieci w szkole należy poinformować o tym fakcie szkołę telefonicznie na nr 32 231 88 61 wew.28 lub e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu w danym dniu do godziny 8.30. Po tej godzinie odpisy/zwroty naliczane będą od dnia następnego.    

REGULAMINY:
folder REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
folderREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

folderWytyczne MEN, MZ i GIS  – świetlica szkolna w okresie 9-29 listopada 2020

INNE:

folder ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

folder OGÓLNIE – CZYM JEST ŚWIETLICA SZKOLNA