Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski 

samorząd
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

Przewodniczący – Jacek Adamecki 8e
Zastępca – Pola Walasik 8b
Skarbnicy – Hanna Borowska – 8e i Zofia Perzanowska – 8e
Protokolanci: Martyna Sałuch – 8e i Aleksandra Fejklowicz – 8d
Rzecznik Praw Ucznia: Aleksandra Fejklowicz – 8d
Punktacja: Natasza Król – 8d, Nili Szewczyk – 8b i Jagoda Hauton – 8e
Przewodnicząca sekcji plastycznej: Zofia Lisiak – 8e
Przewodniczący sekcji porządkowej: Rafał Bartoszewicz – 8d
Szczęśliwe numerki: Maciej Chomicz – 8a
Fotograf: Wiktor Lipko – 8e
Sprzęt: Rafał Bartoszewicz – 8d, Tomasz Kołodziej – 8d, Tomasz Kochel – 8d, Piotr Słomka
– 8d
Poczet sztandarowy: Anna Heryszek – 8b, Joanna Legaszewska – 8c, Michał Toroński – 8e.

Regulamin Samorządu Szkolnego SP10

Regulamin Punktowej Oceny Zachowania Klas