Organy szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Iwona Burzyńska

Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Izabela Kwiatkowska
Danuta Kumor

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE