Organy szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Jolanta Winkler

Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Izabela Kwiatkowska

Danuta Kumor

GRONO PEDAGOGICZNE