Organy szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Iwona Burzyńska

Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Izabela Kwiatkowska

Danuta Kumor

GRONO PEDAGOGICZNE