Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy specjalistów

Pedagog 
Małgorzata Czarnecka

poniedziałek

wtorek środa czwartek piątek
8.00 – 16.30 8.00 – 15.30 11.00 – 16.30 8.00 – 15.30

8.00 – 15.00

Psycholog 
Mirosława Bubak

poniedziałek

wtorek środa  czwartek piątek
8.00 – 12.30 —————- 8.00 – 13.00 12.15 – 13.45

—————

Psycholog 
Marlena Dobosz – Matysiak

poniedziałek

wtorek środa  czwartek piątek
————- 8.00 – 12.30 ————– 9.30 – 14.30

8.30 – 10.00

Logopeda  
Bogumiła Werner

poniedziałek

wtorek środa  czwartek piątek
7.30 – 14.30 7.30 – 14.30 7.30 – 11.30 7.30 – 11.30

7.30 – 10.30

Terapeuta SI
Katarzyna Masternak-Franik

poniedziałek

wtorek środa czwartek piątek
8.00 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.00     8.00 – 15.30   

11.00 – 11.30

EEG Biofeedback
Aleksandra Bukowiec

poniedziałek

wtorek środa czwartek piątek
11.30 -14.30 8.00 – 10.30 8.00 – 14.30 9.00 – 15.00

11.30 – 13.30

Agnieszka Nalepa-Polakowska

poniedziałek

wtorek środa czwartek piątek
8.00 – 11.30
12.30 – 13.30
10.35 – 11.30   7.45 – 8.45

8.00 – 11.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne + Terapia metodą TOMATISA 
Mariola Wania

poniedziałek

wtorek środa  czwartek piątek
8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 9.00 – 14.00

8.00 -12.00

Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym w Szkole

Zasady pomocy uczniom w klasach I-III

Arkusz obserwacji I-III przejawiającego trudności w szkole

Ogólne dostosowania dla uczniów objętych pomocą w trakcie bieżącej pracy na lekcji

Podstawowe informacje o dysleksji

Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Wniosek o wydanie opinii

Informacje od psychologa (artykuły psychologiczne)