Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Godziny pracy specjalistów

Pedagog 
Małgorzata Czarnecka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Psycholog 
Mirosława Bubak

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Psycholog 

Klaudia Langner

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Logopeda  
Anita Kowalkowska-Marcola

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Terapeuta SI
Katarzyna Masternak-Franik

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

EEG Biofeedback
Aleksandra Bukowiec

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Terapia metodą TOMATISA 
Mariola Wania

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

         

Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym w Szkole

Zasady pomocy uczniom w klasach I-III

Arkusz obserwacji I-III przejawiającego trudności w szkole

Ogólne dostosowania dla uczniów objętych pomocą w trakcie bieżącej pracy na lekcji

Podstawowe informacje o dysleksji

Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Wniosek o wydanie opinii

Informacje od psychologa (artykuły psychologiczne)