Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Godziny pracy specjalistów

Pedagog 
Małgorzata Czarnecka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 13.30

8.00 – 9.30

11..30 – 14.15

11.00 – 13.30

15.30 – 16.30

8.30 –9.30

11.30 – 13.30

8.15 – 14.15

Psycholog 
Mirosława Bubak

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –12.30

———

8.00 – 13.00

12.15 – 13.45

———-

Psycholog 

Klaudia Langner

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.20 – 15.20

9.00 – 11.30

——

8.00 – 13.30

———-

Logopeda  Integracja sensoryczna
Anna Florek

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

————

8.00-12.30

8.45 –14.30

7.45 – 8.45

11.15 –13.30

8.00 – 11.15

13.30 – 14.30

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

EEG Biofeedback
Aleksandra Bukowiec

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –15.00

8.00 –16.00

8.00 -14.00

11.30 –13.30

15.30 –17.30

8.00 –13.30

Terapia metodą TOMATISA 
Mariola Wania

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

8.00 -14.30

8.00 – 13.30

8.00 – 13.00

Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym w Szkole

Zasady pomocy uczniom w klasach I-III

Arkusz obserwacji I-III przejawiającego trudności w szkole

Ogólne dostosowania dla uczniów objętych pomocą w trakcie bieżącej pracy na lekcji

Podstawowe informacje o dysleksji

Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Wniosek o wydanie opinii

Informacje od psychologa (artykuły psychologiczne)