Bezpieczeństwo w szkole

Działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole:

apele wychowawcze w klasach I-III:

7.10.2022 r. – apel dla uczniów klas 2-3. W trakcie spotkania z dziećmi zostały omówione zasady bezpiecznego zachowania podczas przerw, korzystania z toalet, przerw na podwórku szkolnym. Ogłoszono także wyniki na najgrzeczniejsze klasy w trakcie przerw – klasy, które nie zdobyły żadnego minusa w tabeli zachowania, wspólnie z wychowawcą ustalają nagrodę, jaka ich czeka za przestrzeganie zasad ( lekcja z grami planszowymi, zabawa na świeżym powietrzu, dodatkowa plastyka itp.).

 4.11.2022 – apel: zasady bezpiecznego spędzania przerw, korzystania z toalet oraz podwórka szkolnego. Przypomniano też o możliwości spędzania przerw w tzw. ” salach ciszy”. Ogłoszono zwycięskie klasy, które wzorowo przestrzegały zasad i nie zdobyły minusa w tabeli zachowania za miesiąc październik. 

02.12 – poruszane będą następujące kwestie :

  • omówienie zasad zachowania w trakcie przerw na korytarzu, sali
  • przypomnienie o możliwości spędzania przerw w tzw. salach ciszy, aktywnych przerwach
  • ogłoszenie wyników w konkursie na najgrzeczniejsze klasy
  • ogłoszenie wyników w konkursie ” Mój Miś” organizowanym z okazji Dnia Misia.

22.12 – apel dotyczący bezpieczeństwa w trakcie przerwy świątecznej, zabawy sylwestrowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w trakcie kontaktu dzieci z fajerwerkami.

13.01. – apel wychowawczy obejmujący tematykę:

  • bezpiecznego zachowania podczas przerw, korzystania z toalet – przypomnienie i omówienie zasad,
  • zachęcenie uczniów do spędzania przerw w tzw. salach ciszy
  • ogłoszenie wyników w konkursie na najgrzeczniejsze klasy
  • omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zbliżających się ferii zimowych – bezpieczne zabawy na śniegu, nartach , sankach.

klasy IV-VIII:

W sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa na terenie szkoły organizowane są apele wychowawcze. Uczniowie i uczennice z Samorządu Uczniowskiego ( klasy 6-8) wspomagają nauczycieli na dyżurach podczas szkolnych przerw.
Ponadto  nauczyciele uczący w szkole przeprowadzają pogadanki oraz lekcję wychowawcze dotyczące m.in. praw i obowiązków ucznia, tolerancji oraz empatii, zasad BHP obowiązujących w szkole, zasad BHP spędzanie szkolnych przerw, zasad savoir-vivre.  


KAMPANIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

Od listopada w szkole uruchomiona została Kampania Szkoły Bez Przemocy pod hasłem przewodnim „Pozytywni mają moc!”. W ramach jej działań co miesiąc odbywać się będą wydarzenia, uroczystości i eventy mające na celu propagowanie pozytywnych zachowań.

Realizacja Kampanii Szkoła Bez Przemocy