Bezpieczeństwo w szkole

Działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
w szkole:

klasy I-III:

W ramach działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole wychowawcy klas I-III organizują w roku szkolnym 2023/2024 comiesięczne apele wychowawcze. Ich koordynatorami są panie Agnieszka Jarocka i Beata Polit.

21.09.2023r. – Apel dla uczniów klas 2-3 w trakcie którego przypomnieliśmy i omówiliśmy zasady dotyczące zachowania uczniów w szkole podczas przerw i na boisku szkolnym. Wprowadzenie sal ciszy, jako alternatywy dla dzieci lubiących spokój i odpoczynek w cichych warunkach pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
3.11.2023r. – Apel dla uczniów klas 1-3 wdrażający do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole. Przypomnienie zasad zachowania, omówienie zasad korzystania z toalet. Wdrożenie monitorowania zachowania wszystkich klas w poszczególnych miesiącach poprzez odnotowywanie nieprawidłowych zachowań w postaci wpisania minusa na konto danej klasy. Na koniec miesiąca klasy, które mają ,,czyste” konto bez minusa otrzymują puchar i dyplom dla klasy oraz nagrodę ustaloną wspólnie ze
swoim wychowawcą np.: wyjście klasy do kina, zabawa na świeżym powietrzu, lekcja z grami planszowymi, dzień z zabawką w szkole itp. Przypomnienie o możliwości korzystania z tzw. sal ciszy.
1.12.2023r. – Apel wychowawczy mający na celu podsumowanie zachowania klas za miesiąc listopad. Nagrodzenie klasy, która wzorowo przestrzegała zasad bezpieczeństwa w szkole. W miesiącu listopadzie
nagrodzoną klasą została 3c, która otrzymała puchar wraz z dyplomem i nagrodą wychowawcy. Podczas apelu nastąpiło również podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie ,,Mój miś” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Misia.
21.12.2023r. Apel wychowawczy, w czasie którego omówiono zasady bezpieczeństwa w czasie zbliżającej się przerwy świątecznej. Podsumowano także konkurs na najgrzeczniejszą klasę w czasie przerw w grudniu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary, które będą w wyróżnionych klasach przez następny miesiąc – do kolejnego podsumowania konkursu. Gościem apelu był również Krokodylek Tirek, który przypomniał o zasadach ruchu drogowego w nawiązaniu do spotkania on-line, w którym dzieci uczestniczyły na początku roku szkolnego oraz obdarował dzieci odblaskowymi gadżetami.
26.01. 2024r. – apel wychowawczy, w czasie którego zostały omówione zasady bezpiecznych ferii. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność organizowania zimowych zabaw z dala od jezdni oraz zalecono korzystanie z wyznaczonych – bezpiecznych miejsc do jazdy na łyżwach, tj lodowisk. Zachęcono również do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Podczas spotkania podsumowano także konkurs na najgrzeczniejszą klasę w czasie przerw w styczniu. Zwycięskie klasy to: 1a, 2c, 3a i 3c.
16.02.2024r. – po powrocie z ferii przypomniano uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole. W czasie apelu wychowawczego zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania w czasie przerw. Zalecono m.in. unikanie gromadzenia się tuż przy schodach i układania plecaków przy dojściu do klatki schodowej. Zachęcono do korzystania z sal ciszy podczas długich przerw, gdzie można grać w gry planszowe lub brać udział w innych atrakcjach organizowanych w ramach akcji „Pozytywni mają moc”.
01.03.2024r. – kolejne spotkanie uczniów klas 1-3 w ramach comiesięcznych apeli wychowawczych. Podsumowano konkurs na najgrzeczniejszą klasę w czasie przerw. W tym miesiącu tytuł ten zdobyły klasy: 1b, 2a, 3b i po raz kolejny 3c. W czasie spotkania zostały również ogłoszone wyniki konkursu plastyczno-literackiego dotyczącego ochrony danych osobowych. Na zakończenie spotkania klasy otrzymały do ozdobienia puzzle w ramach projektu zainicjowanego przez Radę Rodziców.
05.04.2024r. – apel wychowawczy, w czasie którego omówiono zasady bezpieczeństwa podczas przerw „podwórkowych”. Podsumowano także comiesięczny konkurs na najgrzeczniejszą klasę w czasie przerw. Miano to utrzymały klasy 1b, 2a, 3b i 3c, a zdobyły klasy: 2b i 3a.

klasy IV-VIII:

W sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa na terenie szkoły organizowane są apele wychowawcze. Uczniowie i uczennice z Samorządu Uczniowskiego ( klasy 6-8) wspomagają nauczycieli na dyżurach podczas szkolnych przerw.
Ponadto  nauczyciele uczący w szkole przeprowadzają pogadanki oraz lekcję wychowawcze dotyczące m.in. praw i obowiązków ucznia, tolerancji oraz empatii, zasad BHP obowiązujących w szkole, zasad BHP spędzanie szkolnych przerw, zasad savoir-vivre.


KAMPANIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

W szkole działa Kampania Szkoły Bez Przemocy pod hasłem przewodnim „Pozytywni mają moc!”. W ramach jej działań co miesiąc odbywają się wydarzenia, uroczystości i eventy mające na celu propagowanie pozytywnych zachowań.

Realizacja Kampanii Szkoła Bez Przemocy