„Skarb szczęścia składa się z perełek dobroci…”
Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom ZSP7 w Dniu Edukacji Narodowej życzymy wielu sukcesów, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności – uczniowie.
Niech ten film będzie dowodem naszej sympatii i wdzięczności!

Z okazji 40 rocznicy wybuchu stanu wojennego nasza szkoła przystąpiła
do wojewódzkiego projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13.12.1981 – Pamiętamy”. Zapraszamy do śledzenia naszych działań związanych z projektem w specjalnie poświęconej mu zakładce na stronie internetowej szkoły.


Procedura bezpieczeństwa w SP10 na czas trwania pandemii – Aneks.


Zapraszamy Rodziców na zebrania:

8 września 2021 (środa)
2c, 2d, 3a, 3c – godzina 16.30,
1a, 1c, 2a, 2b, 3b, 4b – godzina 17.30.

9 września 2021 (czwartek)
5b, 5c, 6a, 6b, 7c, 8a, 8d – godzina 16.30,
1b, 4a, 4c, 7a, 8c – godzina 17.00 ,
5a, 7b, 7d, 8b, 8e – godzina 17.30 .

Informacja o numerach sal będzie podana przed zebraniami
na drzwiach wejściowych do szkoły.Akcja Rekrutacja – Elektroniczne nabory w trakcie pandemii 2021


Wyniki konkursu „Zdrowo jemy-szybko rośniemy”


            Akcja „Zbieramto w szkole”TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Rekrutacja do szkół podstawowych 2021/2022
Rozpoczęliśmy nabór dzieci zamieszkujących w obwodzie SP10
rekrutacja

AKCJA „WIRUSOOCHRONA”

Informujemy, że nasza szkoła przyłączyła się do wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”, zainicjowanej przez  Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.


WEJŚCIE I WYJŚCIE DZIECI Z PLACÓWKI


Dyrekcja ZSP nr 7 w Gliwicach informuje, że od dnia 18.01.2021 uczniowie klas I -III wracają
do nauczania stacjonarnego w szkole. Powrót uczniów do szkoły odbywać będzie w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MEiN, GIS i MZ, które dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Proszę o zapoznanie się  wytycznymi.

Świetlica /żywienie/ działać będzie  na dotychczasowych zasadach.

Nauka klas IV- VIII odbywa się nadal zdalnie,  zgodnie z modelem wypracowanym  przed feriami.

Dyrekcja ZSP nr 7Wymagania egzaminacyjne


W tym roku szkolnym, ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie
i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  więcej informacji


Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

stacjonarne funkcjonowanie szkół
zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.


Święto Niepodległości w SP10


Nauczanie zdalne – najważniejsze informacje


List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni  Państwo !
Informujemy, że decyzją MEN 1 września dzieci wracają do szkół i przedszkoli,
a nauka odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się do zaleceń

Wytyczne MEN,MZ,GIS
Procedura Covid na terenie SP10

Życzymy Państwu i sobie, aby ten rok szkolny obfitował, w jak
najmniej niespodzianek, a jak najwięcej normalności.
               

                                            Z poważaniem 
                                                                                            Dyrekcja szkoły


Przypominamy:
uczniowie, którzy mają zajęcia w salach na II piętrze, wchodzą
do szkoły wejściem obok sali gimnastycznej, a następnie najbliższymi schodami udają się do sal. Pozostali uczniowie korzystają z wejścia głównego.

Wracajmy bezpiecznie do szkoły…

Bezpieczny powrót do szkoły -film


Już za chwileczkę, już za momencik… 😀


Dziś kończymy ten trudny i niezwykły rok szkolny. Nie możemy spotkać się i pożegnać w dobrze nam znany, tradycyjny sposób, a zatem…=> kliknij:)


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


W związku z egzaminami klas ósmych w dniach 16-18 czerwca uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną. Osoby, które chcą oddać podręczniki prosimy o przeniesienie wizyty w szkole na inny dzień.

Ósmoklasisiści, POWODZENIA!


Szanowni Państwo,

Dyrektor ZSP7 informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r.
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/wiekszosc-publicznych-zlobkow-i-przedszkoli-otwarta-od-1-czerwca

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW-INFORMACJE


Szanowni Państwo,
Rodzice Klas 1-3.

W związku  z PLANOWANYM przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 od dnia 01.06.2020 r. zamieszczamy dokumenty obowiązujące w szkole w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

Deklaracja chęci posłania dziecka do świetlicy i oświadczenia

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres mailowy:
sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w czwartek 28 maja 2020 r. o godzinie 12.00 .

Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w dzienniku elektronicznym
w piątek, tj. 29 maja 2020 r. do godziny 15.00 .
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do szkoły, zalecamy i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu (nadal utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie nauczania zdalnego). O wszelkich zmianach dotyczących otwarcia placówki będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7


Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP7 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe  dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020 r.
Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej, jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie szkoły
i przedszkola nie będą w tym okresie organizowane zajęcia opiekuńcze dla  przedszkolaków i uczniów klas I-III.
Na terenie szkoły nie będą się również odbywały zajęcia specjalistyczne (rewalidacje, terapie itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.
W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler


Szanowni Państwo,
Rodzice Klas 1-3.

W związku  z przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r. zamieszczamy dokumenty obowiązujące w szkole w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

– Deklaracja chęci posłania dziecka do świetlicy i oświadczenia

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres mailowy:
sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w piątek 22 maja 2020 r. o godzinie 10.00 .
Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w dzienniku elektronicznym
w piątek, tj. 22 maja 2020 r. do godziny 15.00 .
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do szkoły, zalecamy i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu (nadal utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie nauczania zdalnego).

Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7


W dniach 16 marca – 24 maja 2020 szkoła jest zamknięta.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich, informujemy, iż wszelkie kontakty  Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.


Planowany termin egzaminów ósmoklasistów: 16-18 czerwca 2020 r. 


Od dnia 21 kwietnia 2020 do czasu odwołania nauczania zdalnego będzie obowiązywał nowy plan lekcji dla uczniów pomniejszony o lekcje zaznaczone kolorem czerwonym. Uczniowie będą realizowali program nauczania zgodnie
z nowym planem na platformie Google Classroom. W razie jakichkolwiek wątpliwości albo problemów proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.

PLAN NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO


Ważny Komunikat!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na okres zamknięcia szkoły, a tym samym brakiem możliwości spożywania przez uczniów posiłku w szkolnej stołówce, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne boiska i place zabaw zostają
zamknięte do odwołania. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z intencją władz, nadal obowiązuje reżim sanitarny, w związku
z czym boiska możemy użyczyć klubom i stowarzyszeniom po podpisaniu umowy, w której to najemca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych co do ilości osób. Po godzinach najmu, gdy nie ma możliwości dopilnować liczby dzieci, bramy obiektu muszą być zamknięte.

Dyrekcja ZSP7


Zapisy do klasy I 

Rozpoczynamy zapisy do pierwszej klasy
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ->
zgłoszenie.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Więcej informacji ->rekrutacja