„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku
– jest wykształcenie”.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia, dużo
zdrowia, wielu sukcesów zawodowych, wielu osobistych osiągnięć,
by podejmowany wysiłek był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Za trud, za uśmiech, za serce
DZIĘKUJEMY!

Uczniowie                                                

*********************************************************************************

Przypominamy:

Karta Nauczyciela Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej]

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

*****

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni  Państwo !
Informujemy, że decyzją MEN 1 września dzieci wracają do szkół i przedszkoli,
a nauka odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się do zaleceń

 

                 Wytyczne MEN,MZ,GIS
                 Procedura Covid na terenie SP10

Życzymy Państwu i sobie, aby ten rok szkolny obfitował, w jak
najmniej niespodzianek, a jak najwięcej normalności.
               

                                            Z poważaniem 
                                                                                            Dyrekcja szkoły

Przypominamy: uczniowie, którzy mają zajęcia w salach na II piętrze, wchodzą
do szkoły wejściem obok sali gimnastycznej, a następnie najbliższymi schodami udają się do sal. Pozostali uczniowie korzystają z wejścia głównego.

*****

Lista uczniów przyjętych do klas 1

*****

Wracajmy bezpiecznie do szkoły…

Bezpieczny powrót do szkoły -film

*****

Już za chwileczkę, już za momencik… 😀

*****

Dziś kończymy ten trudny i niezwykły rok szkolny. Nie możemy spotkać się i pożegnać w dobrze nam znany, tradycyjny sposób, a zatem…=> kliknij:)

*****

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

*****

W związku z egzaminami klas ósmych w dniach 16-18 czerwca uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną. Osoby, które chcą oddać podręczniki prosimy o przeniesienie wizyty w szkole na inny dzień.

*****

Ósmoklasisiści, POWODZENIA!

*****

Szanowni Państwo,

Dyrektor ZSP7 informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r.
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/wiekszosc-publicznych-zlobkow-i-przedszkoli-otwarta-od-1-czerwca

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*****

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW-INFORMACJE

*****

Szanowni Państwo,
Rodzice Klas 1-3.

W związku  z PLANOWANYM przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 od dnia 01.06.2020 r. zamieszczamy dokumenty obowiązujące w szkole w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

Deklaracja chęci posłania dziecka do świetlicy i oświadczenia

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres mailowy:
sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w czwartek 28 maja 2020 r. o godzinie 12.00 .

Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w dzienniku elektronicznym
w piątek, tj. 29 maja 2020 r. do godziny 15.00 .
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do szkoły, zalecamy i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu (nadal utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie nauczania zdalnego). O wszelkich zmianach dotyczących otwarcia placówki będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*****

Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP7 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe  dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020 r.
Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej, jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie szkoły
i przedszkola nie będą w tym okresie organizowane zajęcia opiekuńcze dla  przedszkolaków
i uczniów klas I-III.
Na terenie szkoły nie będą się również odbywały zajęcia specjalistyczne (rewalidacje, terapie itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.
W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Jolanta Winkler

*****

Szanowni Państwo,
Rodzice Klas 1-3.

W związku  z przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r. zamieszczamy dokumenty obowiązujące w szkole w sytuacji epidemicznej:

Procedura bezpieczeństwa w związku z COVID 19

– Deklaracja chęci posłania dziecka do świetlicy i oświadczenia

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres mailowy:
sekretariat@zsp7.gliwice.eu.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa
w piątek 22 maja 2020 r. o godzinie 10.00 .

Wszystkie złożone wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w dzienniku elektronicznym
w piątek, tj. 22 maja 2020 r. do godziny 15.00 .
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym regionie prosimy o przemyślaną decyzję o powrocie dziecka do szkoły, zalecamy i przypominamy, że dzieci mogą pozostać w domu (nadal utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie nauczania zdalnego).

Jolanta Winkler – Dyrektor ZSP7

*****

W dniach 16 marca – 24 maja 2020 szkoła jest zamknięta.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich, informujemy, iż wszelkie kontakty  Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.

*****

Planowany termin egzaminów ósmoklasistów: 16-18 czerwca 2020 r. 

*****

Od dnia 21 kwietnia 2020 do czasu odwołania nauczania zdalnego będzie obowiązywał nowy plan lekcji dla uczniów pomniejszony o lekcje zaznaczone kolorem czerwonym. Uczniowie będą realizowali program nauczania zgodnie
z nowym planem na platformie Google Classroom. W razie jakichkolwiek wątpliwości albo problemów proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.

PLAN NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO

*****

Ważny Komunikat!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na okres zamknięcia szkoły, a tym samym brakiem możliwości spożywania przez uczniów posiłku w szkolnej stołówce, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

*****

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne boiska i place zabaw zostają
zamknięte do odwołania. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z intencją władz, nadal obowiązuje reżim sanitarny, w związku
z czym boiska możemy użyczyć klubom i stowarzyszeniom po podpisaniu umowy, w której to najemca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych co do ilości osób. Po godzinach najmu, gdy nie ma możliwości dopilnować liczby dzieci, bramy obiektu muszą być zamknięte.

Dyrekcja ZSP7

*****

Zapisy do klasy I 

Rozpoczynamy zapisy do pierwszej klasy
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ->
zgłoszenie.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Więcej informacji ->rekrutacja

*****

*****

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020:
14 października 2019 r.
2, 3 stycznia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
16-18 czerwca 2020 r.- egzaminy ósmoklasistów

*****