Projekt Pamięć 1981

W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13.12.1981 – Pamiętamy” w nasze szkole powstał kącik patriotyczno-historyczny.  Zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia prowadzące do wprowadzenia stanu wojennego oraz jego przebieg.
W kolejnej części wystawy uczniowie mogą obejrzeć zdjęcia przedstawiające życie codzienne
w Polsce w czasie stanu wojennego.