Projekt Pamięć 1981

W ramach wojewódzkiego projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 – Pamiętamy!” w dniach od 10 do 17 listopada 2021 r. klasy 7 i 8 miały możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Nie zabierajcie mamy”. W filmie zostały
przedstawione historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce.


Uczniowie SP10 mogą się zapoznać z kolejną wystawą prezentującą przebieg stanu wojennego w Polsce. Materiały przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej zostały udostępnione w głównym wejściu na teren szkoły, dzięki czemu są one dostępne do zapoznania się  przez całą naszą społeczność szkolną i odwiedzających gości.


W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13.12.1981 – Pamiętamy” w nasze szkole powstał kącik patriotyczno-historyczny.  Zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia prowadzące do wprowadzenia stanu wojennego oraz jego przebieg.
W kolejnej części wystawy uczniowie mogą obejrzeć zdjęcia przedstawiające życie codzienne
w Polsce w czasie stanu wojennego.