Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły

Strategia wychowawczo-profilaktyczna

Program wychowawczo-profilaktyczny

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Regulamin festynu – 7.06.2024

 

Inne dokumenty

Klauzula ogolna.docx

Zgoda-publikacja wizerunku dziecka.docx

Oświadczenie rodziców-rozpoczęcie nauki dziecka w szkole.docx

Oświadczenie o braku odpowiedzialności szkoły za upublicznienie wizerunku dzieci w Internecie.docx

Dziennik elektroniczny

Procedura funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego.docx

Dziennik elektroniczny-zmiana danych dostepowych.pdf

Dziennik elektroniczny-zmiana danych dostepowych.docx

Dziennik elektroniczny-założenie konta-uczeń.pdf

Dziennik elektroniczny-założenie konta-uczeń.docx

Dziennik elektroniczny-założenie konta-rodzic-opiekun-prawny.pdf

Dziennik elektroniczny-założenie konta-rodzic-opiekun-prawny.docx

Procedury i regulaminy