Rada Rodziców

ZARZĄD

Przewodniczący: Grzegorz Bąk – Pryc

Zastępca przewodniczącego: Anna Mańka

Skarbnik: Izabela Pryt

Kontaktradarodzicow2122@gmail.com
 

NAZWA ODBIORCY
Rada Rodziców przy SP NR 10 Gliwice

NUMER KONTA, na które można dokonywać wpłat:

03 1240 1343 1111 0010 8946 4220