Rada Rodziców

ZARZĄD

Przewodniczący: Katarzyna Barton 

Zastępca przewodniczącego: Beata Komenda

Skarbnik: Agnieszka Zuber-Stoncel

Protokolant: Anna Psiuk-Maksymowicz

Kontaktradarodzicow2122@gmail.com
 

NAZWA ODBIORCY
Rada Rodziców przy SP NR 10 Gliwice

NUMER KONTA, na które można dokonywać wpłat:

03 1240 1343 1111 0010 8946 4220