Kontakt

44-100 Gliwice, ul. Ligonia 36

e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu

tel/fax: (032) 231 88 61

nr wewnętrzne:  21 – sekretariat
                           24 – świetlica
                                              25 – pokój nauczycielski
                                            26 – sala gimnastyczna
                                        27 – pedagog szkolny
                                                     32 – gabinety terapeutyczne
                            33 – biblioteka