Podręczniki

Informujemy, że podręczniki uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej,
a ćwiczenia do poszczególnych przedmiotów otrzymują na własność. 
Wykaz podręczników do religii (podręczniki z religii zakupują rodzice).
Klasa I

Poznaję Boży świat
red. K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa II

Odkrywam królestwo Boże
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa III

Poznaję Jezusa
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa IV

Odkrywam życie z Jezusem
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy  
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa VI

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa VII

Szczęśliwi, którzy czynią dobro
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność

Klasa VIII

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
wyd. Jedność