Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, nabytych m.in. w procesie edukacji, pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i społecznym, sprzyja integracji, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, OSOBISTYCH, SPOŁECZNYCH, W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIJANIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z RPW zostały przeprowadzone:

Kompetencje kluczowe 2021/2022