Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, nabytych m.in. w procesie edukacji, pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i społecznym, sprzyja integracji, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, OSOBISTYCH, SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z RPW zostały przeprowadzone lekcje interdyscyplinarne ze spacerem edukacyjnym: 1. Lekcja interdyscyplinarna lekcji języka polskiego w korelacji z muzyką w klasie 5b – 26.10.2022 r. 2. Zajęcia interdyscyplinarne z edukacji wczesnoszkolnej w korelacji z językiem angielskim w klasie 1c – 25.03.2022 r. 3. Zajęcia interdyscyplinarne z edukacji wczesnoszkolnej w korelacji z językiem angielskim w klasie 2b. 4. Konspekt lekcji interdyscyplinarnej z historii i matematyki w klasie 5a – 7.06.2022. 5. Konspekt lekcji interdyscyplinarnej z języka polskiego i religii w klasie 6b – 8.06.2022.

Poniżej formy realizacji: