Międzynarodowy Dzień Rodziny

15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodziny, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

Z tej okazji w naszej szkole została zorganizowana wystawa prac uczniów klas I – III           pt. „MOJA RODZINA”. W klasach IV – VIII wychowawcy na godzinach wychowawczych przeprowadzali z uczniami pogadanki na temat roli i znaczenia rodziny we współczesnym świecie.