Wizyta PSP z Zabrza

„Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie,
 kiedy syczy ogień i gdy woda płynie”

Klasę 1c 13 maja 2022 r. odwiedziło czterech przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Trzej panowie i jedna Pani strażak byli ubrani w stroje strażackie –  swoją obecnością wzbudzili wielki entuzjazm wśród dzieci. Z wielkim zaciekawieniem uczniowie słuchali ich opowiadań o ciężkiej i niebezpiecznej pracy.  Dzieci wiedziały, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą  do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, że udzielają pomocy w katastrofach  i klęskach żywiołowych , że ratują ludzi  gdy zagraża im niebezpieczeństwo   i  że często narażają  własne życie, by ratować innych  oraz  że niejednokrotnie pomagają zwierzętom.  Wiedzieli też, że strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani, że dużo ćwiczą i  zdrowo się odżywiają.  Dzieci chętnie zadawały pytania,  a strażacy chętnie na nie odpowiadali.  Wielką frajdę sprawiło uczniom to, że mogły  na podwórku szkolnym obejrzeć wóz strażacki i pokaz  lania wody, przymierzyć hełm i na chwilę usiąść w wielkim, czerwonym wozie strażackim. Na  koniec odbyły się pamiątkowe grupowe zdjęcia z gośćmi a z ust  niejednego chłopca jak również i dziewczynki padały słowa „Jak będę duży – a, zostanę strażakiem!”- Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Na pamiątkę spotkania dzieci wręczyły gościom laurki oraz podziękowania.

Jednym z celów szkoły jest uczenie najmłodszych dbałości o własne bezpieczeństwo. Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, pod jaki numer zadzwonić, kiedy dzieje się coś złego oraz jak zareagować, gdy w niebezpieczeństwie  jest ktoś inny. To ważne aby  mały człowiek, wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz gdzie można otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.