Konkurs „Najpiękniejsza choinka”

ZAPRASZAMY NA SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„NAJPIĘKNIĘJSZA CHOINKA”

Cele:
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
– pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności manualnych.
Organizatorzy konkursu: Bernadeta Boduszek – Zybała, Agnieszka Lisiak.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III ZSP Nr 7 Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Gliwicach.
Warunki konkursu:
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy związanej z tematyką konkursu.
Podczas tworzenia prac dozwolona pomoc rodziców.
Format prac: przestrzenna
Technika: dowolna
Ocenie prac podlegać będzie:
– zgodność pracy z tematem,
– oryginalność pomysłu i estetyka wykonania,
– wrażenie ogólne.
Prace należy przekazać wychowawcom do 15 grudnia 2021r.
Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody.