BohaterON – włącz historię!

Od września do listopada nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię! Akacja miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.  Projekt miał za zadanie edukować młodych Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Nauczyciele realizujący projekt mieli możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów przedsięwzięcia.

Klasy młodsze mogły w prosty sposób poznać historię powstania warszawskiego oglądając przedstawienie kukiełkowe „Niebajka o powstaniu warszawskim”. Klasy starsze miały możliwość poznać realia powstania warszawskiego słuchając słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”. Klasy 8 na podstawie obejrzanej lekcji o powstaniu warszawskim na kanale YouTube „Co za historia” tworzyły infografiki o wybuchu powstania i życiu codziennym powstańców.

Podsumowaniem tych działań są przygotowane przez uczniów piękne kartki dla powstańców z dołączonymi podziękowaniami za ich ofiarność i bohaterstwo w czasie wojny. Wszystkie kartki za pośrednictwem organizatorów trafią bezpośrednio do powstańców. Projekt BohaterON – włącz historię! był dla naszych uczniów wspaniałą lekcją patriotyzmu.