#Wirusoochrona, czyli #lekcjehigieny w klasach 1-3

W lutym klasy 1-3 brały udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”, zainicjowanej przez  Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.  Akcja miała na celu promocję podstawowych zasad higieny osobistej wśród uczniów; zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych oraz zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. W ramach kampanii zostały przeprowadzone #lekcjeHIGIENY, w czasie których dzieci utrwalały podstawowe zasady zdrowego stylu życia oraz postępowanie podczas epidemii koronawirusa, ćwiczyły prawidłowe mycie
rąk oraz wykonywały wiele innych ciekawych zadań, mających na celu wyrabianie właściwych nawyków higienicznych. #LekcjeHIGIENY cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów. Dzieci z dużym zaangażowa­niem wykonywały zaproponowane zadania. W ramach przedsięwzięcia w klasach po­wstały liczne prace plastyczne, m.in. plakaty „Jak chronić się przed wirusami?”, „Dbamy o swoje zdrowie”, „Wirusy”, prace przestrzenne „Wirusolla dobrych myśli”, „Bakteria Skarpetolla”. Uczniowie w ramach zadania domowego układali zdrowe jadłospisy, rymowanki i wierszyki o zdro­wym stylu życia. Przygotowywali zestawy ćwiczeń gimnastycznych, szkolili domowników z prawidłowej techniki mycia rąk.  W ramach akcji ogłoszono rów­nież konkurs plastyczny „Kolorowa maseczka”.