Konsultacje dla uczniów

Od 1 do 5 czerwca oraz od 8 do 10 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów naszej szkoły. Ze względu na stan epidemiczny możliwe i bezpieczne są konsultacje on-line po uzgodnieniu terminu i godziny z nauczycielem uczącym w danym oddziale. Zachęcamy do korzystania z tej formy.
Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku
Dyrekcja