Świetlica i stołówka

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 7.00 – 17.00

 

    • Karty zapisu są dostępne w świetlicy szkolnej, sekretariacie ZSP nr 7  oraz na stronie internetowej ZSP nr 7.

 

    • Przed zapisaniem dziecka prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej (dostępne na stronie internetowej).

 

    • Wypełnione karty prosimy oddawać wychowawcom świetlicy lub w sekretariacie ZSP nr 7.

 

    • Rodzic, który wyraża potrzebę kontynuacji korzystania swojego dziecka ze świetlicy szkolnej, jest zobowiązany ponownie złożyć kartę zapisu na następny rok szkolny.

 

  • Przypominamy, iż samo pobranie karty nie oznacza zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY – pobierz.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – pobierz.

Konto do wpłat za obiady: 68 1050 1230 1000 0023 5318 8986

REGULAMINY:

 

 

 

 

 

 

 

 

folder REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
folderREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

folderWytyczne MEN, MZ i GIS  – świetlica szkolna w okresie 9-29 listopada 2020

INNE:

folder ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

folder OGÓLNIE – CZYM JEST ŚWIETLICA SZKOLNA