Projekt edukacyjny „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym “Szkoła Patriotów”, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami  na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski. Uczniowie naszej szkoły będą opiekować się i dbać o pomnik upamiętniający gliwickich cichociemnych. Pomnik znajduje się przy kościele garnizonowym p.w. św. Barbary. Na tablicy pamiątkowej umieszczono sześć nazwisk, bohaterów Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność ojczyzny w okresie II wojny światowej.