Bierzemy udział w „Akcji Żonkile”

W celu upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, pod koniec kwietnia, uczniowie klas 5-8 wzięli udział w „Akcji Żonkile” organizowanej po raz 10 przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji była ” miłość”, jako forma protestu przeciwko wszelkiej agresji.
W ramach lekcji historii zostały przeprowadzone pogadanki na temat powstania w getcie warszawskim oraz uczniowie obejrzeli filmy przygotowane przez Muzeum Polin, klasy młodsze: „Będę pisać”, klasy starsze: Muranów- Dzielnica Północna.  Zajęcia zakończono wykonaniem żonkili, będących symbolem pamięci o powstaniu.