Stypendyści

Stypendium za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 otrzymali:
Jacek Adamecki kl. 8e
Hanna Borowska kl. 8e
Zofia Perzanowska kl. 8e
Martyna Sałuch kl. 8e
Zofia Strzelewicz kl. 8c

Gratulujemy!