ZWYCIĘSKA DRUŻYNA KONKURSU „KARUZELA ZE SCHWEITZEREM”

20 .02.2020 r. uczniowie Maciej Chomicz (6a) i Jacek Frycz (6e) zdobyli I miejsce w konkursie „Karuzela ze Schweitzerem” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową ETE. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka, historia, matematyka, technika, wychowanie fizyczne. Nasi uczniowie zdystansowali piętnaście konkurencyjnych drużyn zdobywając Puchar Przechodni – pozytywkę z karuzelą, która pozostanie w naszej szkole do przyszłego roku.