Kampania społeczna 4U

Kampania społeczna 4U to materiały, które pomogą zwiększyć świadomość w zakresie zapobiegania, ale przede wszystkim reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Wiedza ta z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a być może pozwoli uratować życie.

Kampanię przygotowało Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wszelkie informacje na stronie: https://4u.tpcoe.gov.pl/