Nasi uczniowie – IX miejsce w Polsce!

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Pola Strumińska, Jakub Kolarski, Jan Pisarek, która została zwycięzcą etapu wojewódzkiego XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK i reprezentowała nasze województwo w finale centralnym, który odbył się w Augustowie, w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 r. zajęła IX miejsce w Polsce.
OMTTK jest konkursem, w którym uczestnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu krajoznawstwa, turystki, topografii, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Praktycznie była sprawdzona ich wiedza z zakresu samarytanki, kolarskiego toru przeszkód, podstaw żeglowania, podstawowej wiedzy o języku Esperanto. Uczniowie uczestniczyli też w marszu na orientację po Puszczy Augustowskiej. W tym roku gospodarzem finałów było województwo podlaskie i w związku z tym jedna z konkurencji polegała na rozpoznawaniu regionalnych potraw tego regionu. Elementem konkursu była również znajomość krajoznawczych walorów Polski, jej atrakcji turystycznych i historii. Ponadto ocenie podlegała ilość zdobytych odznak turystycznych.
Cały konkurs służy promocji ojczystych regionów. Była to wyjątkowa okazja do zaprezentowania województwa śląskiego na ogólnopolskim forum.
Tradycją finałów centralnych jest również przedstawienie przez zawodników własnego województwa i przekazanie na ręce gospodarzy materiałów promujących rodzimą ziemię.
Turniej wymagał od uczestników zarówno niezwykle szerokiego zakresu wiedzy, jak i doskonałej sprawności fizycznej i orientacji terenowej. Po uzyskanych wynikach można stwierdzić, że nasi reprezentanci nie znaleźli się w finale z przypadku. Jednak osiągnięcie takich wyników to nie tylko kwestia obycia krajoznawczego i terenowego, ale również kilku lat przygotowań teoretycznych i praktycznych.