Zasady: wydawanie posiłków

1. Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach:

11.00- 11.20- dzieci świetlicowe
11.20- 11.35 ( I przerwa obiadowa)- klasy IV, V
11.40- 12.00- I a, I b
12.00- 12.20- I c, Id, II a, II b, II c
12.20- 12.35 ( II przerwa obiadowa)- VI, VII, VIII
12.40- 13.00- III a, III b, III c
Środa- IV a – II przerwa obiadowa

2. Należy tak organizować pracę, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). Uczniowie spożywający posiłek zasiadają do stołów w określonym miejscu z zachowaniem odstępów.
3. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w stołówce w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów.
4. Przed przyjściem do stołówki oraz przed posiłkiem uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Po każdym posiłku obsługa stołówki dezynfekuje miejsca, z których korzystali uczniowie.