Wychowawcy klas

Klasa

Wychowawca

Stałe zastępstwo

1a int.

Sonia Hartman

Monika Różańska

1b int.

Bogumiła Stanisz

Agnieszka Nalepa-Polakowska

1c

Jolanta Doleżych

Maria Oziębłowska

2a int.

Agnieszka Lisiak

Izabela Riss

2b

Agnieszka Trzeszkowska

Katarzyna Rapacz-Uniowska

2c

Bernadeta Boduszek-Zybała

Mariola Wania

3a int.

Małgorzata Sadownik

Magdalena Korkus

3b int.

Mariola Biedka

Monika Pawlica

3c

Beata Polit

Aleksandra Bukowiec

3d

Ewa Banasiak

Magdalena Klein

4a int.

Marta Konopacka

Anita Szczucka

4b int.

Dorota Bartoszewicz-Oliveira

Maria Gillner

4c

Mariusz Pawlica

Justyna Szczeblewska

5a int.

Monika Czaniecka

Małgorzata Zalaś

5b

Aleksandra Palenga

Marta Smolińska

5c

Beata Owczarek

Katarzyna Szymczyk

6a int.

Justyna Sokolińska

Ewelina Łączkiewicz

6b

Barbara Sielakow

Małgorzata Paczka

6c

Józefa Kłos

Małgorzata Kuziara-Wróbel

7a int.

Edyta Halwa

Anna Wojciechowska

7b

Ewa Bednarz

Małgorzata Czarnecka

8a int.

Agnieszka Balcerzak

Beata Król

8b

Rafał Kaflowski

Mariola Miksiewicz

8c

Jolanta Konsek

Sylwia Bączek

8d

Michał Bilczewski

Bartłomiej Jonda