Środki Pozyskane

Rok 2006

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – część II i III – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość sprzętu wynosi- 159 631,92 zł

Rok 2006

Internetowe Centra Informacji Multimedialnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych -Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość sprzętu wynosi- 14 506, 60 zł

Rok 2006

Dostawa i instalacja pracowni ze sprzętem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość sprzętu wynosi-21 745, 00 zł

Rok 2006

Sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży EEG Biofeedback – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość sprzętu wynosi-8 342,79 zł

Rok 2007

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zestawy do prowadzenia stymulacji audio – psycho – lingwistycznej metodą TOMATISA część IV – PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ – wartość sprzętu wynosi 148 999,99 zł

Rok 2007

„Pracownie komputerowe dla szkół” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
wartość pracowni komputerowej 41 797,44 zł

Rok 2008

Programu „Od Jasia do Jana – zobacz, co potrafię”, konkurs w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., wdrażany w trzech gliwickich szkołach podstawowych. – Kwota dofinansowania uzyskana w konkursie to 187 320,00 zł.!

Rok 2015