Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w czasie nauczania zdalnego

W celu skontaktowania się on-line z wybranym specjalistą, należy połączyć się z konta uczniowskiego w godzinach dyżuru poprzez link:
Spotkanie ze specjalistą

Nauczyciel/terapeutaDyżur on-line
Pedagog szkolny
Małgorzata Czarnecka
czwartek godz. 9.00-10.00
Terapeuta pedagogiczny
Aleksandra Bukowiec
środa godz. 9.00 – 10.00
Psycholog szkolny
Mirosława Bubak
po indywidualnym ustaleniu drogą mailową:
mirosława.bubak@sp10gliwice.pl
Terapeuta pedagogiczny
Mariola Wania
poniedziałek 9.00 – 10.00
Logopeda
Anna Florek
wtorek 9.00 – 10.00