Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces zachodzący w mózgu bez udziału naszej świadomości. Mózg dzięki wszystkim zmysłom: smaku, wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, pozycji ciała w przestrzeni, czucia ruchu, równowagi, otrzymuje informację, które płyną z ciała oraz z otoczenia. Mózg je rozpoznaje, segreguje, intepretuje oraz co najważniejsze, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, nadaje im znaczenie. Następnie, mózg dokonuje wyboru najistotniejszych informacji i tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję adaptacyjną (celowe działanie). W ten sposób powstaje fundament do uczenia się i kształtowania właściwych zachowań.