Harmonogram spotkań z rodzicami

Zebrania z rodzicami kończące I półrocze odbywać się będą w trybie online. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

ZEBRANIA