Terapia metodą EEG Biofeedback

Gry sterowane za pomocą fal mózgowych to wcale nie odległa przyszłość. Mamy je w naszej szkole, to świetny sposób na ćwiczenie swojego umysłu.

Nazwę Biofeedback tłumaczy się:
Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) =   biologiczne sprzężenie zwrotne

Istnieje wiele odmian treningu Biofeedback. Metoda stosowana w naszej szkole jest nazywana EEG Biofeedback lub też zamiennie Neurofeedback.

Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Jak wyglądają treningi EEG Biofeedback?

Aparatura do EEG Biofeedback jest wzbogaconym o opcję treningową i przystawkę dla sprzężenia zwrotnego aparatem EEG. Składa się z 2 systemów EEG, 2 monitorów dla terapeuty i dla pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami. Terapeuta zakłada wg potrzeb dwie lub więcej elektrod trenowanemu na czaszkę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Pasma częstotliwości fal mózgowych są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzone przez odpowiednie oprogramowanie efekt: zapis graficzny wideogry. Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli – bez klawiatury. Kieruje samochodem, samolotem, czy wypełnia koryto rzeki wodą poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk, są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową, słuchową czy dotykiem) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach gry. Terapeuta przy pomocy operatywnego warunkowania stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenionego przed i w czasie treningu. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. Stany te osłabiają korową regulację zachowania, co prowadzi z kolei do zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, wola, zdolność planowania, zakończenia czynności, przewidywania swoich reakcji, czy ogólnej samokontroli.

Wskazania do treningów dla dzieci: zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, poprawa szybkości uczenia się, nadpobudliwość psychoruchowa, trema, reakcje stresowe, agresja, chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji, padaczka, niska motywacja, niepowodzenia szkolne, wolne tempo pracy.

W naszym gabinecie ćwiczymy też z urządzeniem Mindwave oraz relaksujemy się z Audio Vizualną Stymulacją (AVS) inaczej nazywaną  psychowalkmanem.