Rada Rodziców

ZARZĄD

Przewodnicząca: Sylwia Wnuczek

Zastępca przewodniczącej: Bożena Psiuk

Skarbnik: Jadwiga Grabowska

NAZWA ODBIORCY

Rada Rodziców przy SP NR 10 Gliwice

NUMER KONTA na które można dokonywać wpłat:

03 1240 1343 1111 0010 8946 4220

Komentarze są wyłączone.