Rada Rodziców

ZARZĄD

Przewodnicząca: Sylwia Niewienc

Zastępca przewodniczącej: Hanna Purzyńska

Skarbnik: Jadwiga Grabowska

 

 

NAZWA ODBIORCY

Rada Rodziców przy SP NR 10 Gliwice

NUMER KONTA na które można dokonywać wpłat:

03 1240 1343 1111 0010 8946 4220