Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Godziny pracy specjalistów

Pedagog
+ świetlica socjoterapeutyczna
Małgorzata Czarnecka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 16.30

8.00 – 13.00

10.00 – 16.00

8.00 –16.30

8.00 – 14.30

Psycholog 
Mirosława Bubak

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –12.30

———

8.00 – 13.00

12.15 – 13.45

———-

Logopeda
Anna Florek

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12.30 – 14.00

8.00 –14.00

11.00 –14.00

8.00 – 14.10

8.00 – 13.20

EEG Biofeedback
+ świetlica socjoterapeutyczna
Aleksandra Bukowiec

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –16.30

8.00 –16.00

7.45 -10.45

8.00 –16.00

8.00 –16.30

TOMATIS i zajęcia k –k
+świetlica socjoterapeutyczna
Mariola Wania

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.50 – 14.25

8.00 – 16.30

8.00 -14.05

9.45 – 16.30

8.50 – 14.05

Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym w Szkole

Zasady pomocy uczniom w klasach I-III

Arkusz obserwacji I-III przejawiającego trudności w szkole

Ogólne dostosowania dla uczniów objetych pomocą w trakcie bieżącej pracy na lekcji

Podstawowe informacje o dysleksji

Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Wniosek o wydanie opinii