Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Godziny pracy specjalistów

Pedagog

Małgorzata Czarnecka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 16.00

8.00 – 15.30

10.30 – 16.30

8.00 –16.00

8.00 – 15.30

Psycholog

Mirosława Bubak

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –12.30

———

8.00 – 13.30

12.30 – 14.00

———-

Logopeda

Anna Florek

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.30 – 14.30

8.00 –14.00

13.30 –15.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

EEG Biofeedback

Aleksandra Bukowiec

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 –15.30

8.00 –12.00

8.00 -15.30

8.00 –15.30

8.00 –15.30

TOMATIS i zajęcia k –k

Mariola Wania

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 12.30

8.00 – 14.30

8.00 -14.30

8.00 – 14.30

8.00 – 14.30

Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym w Szkole

Zasady pomocy uczniom w klasach I-III

Arkusz obserwacji I-III przejawiającego trudności w szkole

Ogólne dostosowania dla uczniów objetych pomocą w trakcie bieżącej pracy na lekcji

Podstawowe informacje o dysleksji

Procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole