Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

samorząd
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący – Michał Winiarski – 7b

Zastępca – Kinga Wacławczyk – 7a

Skarbnicy – Natalia Schwarz – 8d i Małgorzata Wielgosz – 8d

Protokolanci: Jacek Frycz – 5e i Dominik Jonda – 7b

Rzecznik Praw Ucznia – Paulina Miernik – 7b

Punktacja: Agata Frydryk – 8c, Jagoda Pasecka – 8c, Maja Pusz – 8c

Przewodnicząca sekcji plastycznej: Dominika Tokarek – 7a

Przewodniczący sekcji porządkowej: Stanisław Rajca – 7b

Szczęśliwe numerki: Mirjam Cyrankiewicz – 5e, Martyna Tokarek – 5e

Fotograf: Łukasz Marzec – 7b

Sprzęt: Bartosz Jastrowicz – 8d, Paweł Klytta – 8b, Łukasz Lachawiec – 8d, Maksymilian Likus – 8a

Poczet sztandarowy: Natalia Deptuch – 8d, Martyna Szołtysek – 8a, Wojciech Wnuczek – 8a

Regulamin Samorządu Szkolnego SP10

Punktowa Ocena Zachowania klas

Regulamin Punktowej Oceny Zachowania klas

 

1. Każda klasa otrzymuje na początku semestru 100 punktów.
2. Punkty za zachowanie odnotowuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły w tabeli na dany miesiąc zgodnie z punktacją tabeli wzorcowej i potwierdza swoim podpisem.
3. Przewodniczący klasy (lub jego zastępca) jest zobowiązany dostarczyć tabelę miesięczną opiekunowi samorządu na ostatnim zebraniu Samorządu Uczniowskiego w danym miesiącu.
4. Punkty za:
– dbałość o wygląd sali (klasa otrzymuje punkty za wystrój sali, którą się opiekuje i czystość sali, w której się znajduje podczas wizyty przedstawicieli samorządu),
– dyżury na korytarzu,
– brak obuwia zmiennego, przyznają opiekunowie samorządu szkolnego w oparciu o zeszyty dyżurów i comiesięczną kontrolę klas.
5. Na początku każdego miesiąca Samorząd Uczniowski uzupełniać będzie tabelę wyników klas.
6. Klasa, która zbierze najwięcej punktów w ciągu semestru zostanie nagrodzona. O rodzaju nagrody zadecyduje dyrektor szkoły.
7. Klasa, która uzbiera najmniej punktów, będzie zobowiązana do pracy na rzecz szkoły.

Komentarze są wyłączone.